fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

 

 

Vanwege de huidige situatie veroorzaakt door COVID-19 hanteren wij maatregelen die in overeenstemming zijn met de RIVM richtlijnen. Onze dienstverlening is hierop afgestemd. In geval wij genoodzaakt zijn om deze maatregelen aan te passen kan er mogelijk afgeweken worden van de diensten die we normaal gesproken zouden leveren. De situatie wijzigt elk moment, hierdoor kunnen onze maatregelen ook op elk moment veranderen, zelfs na uw boeking. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@natuurlijkglamping.nl voor de laatste update.

 

BOEKINGEN

Natuurlijk Glamping neemt alle boekingen via haar website aan en behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. De boekingsbevestiging welke je per email ontvangt dient direct na ontvangst op juistheid te worden gecontroleerd. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na datum van de boekingsbevestiging en in elk geval vóór aanvang van het verblijf.

 

PRIJZEN

De prijzen op www.natuurlijkglamping.nl zijn niet bindend, Natuurlijk Glamping behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Natuurlijk Glamping behoudt zich het recht voor om boekingen te weigeren wanneer deze zijn gemaakt onder evident onjuiste verkoopprijzen. De op de bevestiging vermelde prijs is bindend. Boekings- en schoonmaakkosten zijn inbegrepen.

 

TOERISTENBELASTING, HEFFINGEN EN OVERIGE KOSTEN

De prijzen voor de accommodaties/staanplaatsen zijn exclusief toeristenbelasting/heffingen en eventuelel arrangementen voor Restaurant Natuurlijk.

 

BORG

Natuurlijk Glamping hanteert een borg twv € 100,- welke bij vertrek gerestitueerd of (deels) verrekend wordt.

 

AANKOMST EN VERTREK

Op de dag van aankomst kan vanaf 15:00 uur de accommodatie/staanplaats worden betrokken.
Op de dag van vertrek dient de accommodatie/staanplaats om 10:00 uur te worden verlaten.

 

PARKEERTERREIN

Personenauto’s dienen te worden geparkeerd op het daarvoor aangewezen parkeerterrein. Het is niet toegestaan personenauto’s elders het terrein op te rijden.

 

ANNULERING

Bij annulering hanteren wij annuleringskosten. Deze kosten bedragen:

  • bij annulering meer dan 4 weken voor de aankomstdatum, 25% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 3 – 4 weken voor de aankomstdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 2 – 3 weken voor de aankomstdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 2 weken voor de aankomstdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Het resterende saldo zal  gerestitueerd worden, na aftrek van de boekingskosten.

Bij Natuurlijk Glamping is er geen sprake van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

BEZOEKERS GASTEN

Bezoekers van onze gasten zijn welkom, maar dienen zich uiteraard aan de regels te houden die gelden voor onze ingeschreven gasten. Voor de naleving van de geldende (huishoudelijke) regels zijn onze ingeschreven gasten verantwoordelijk.

 

GELUIDSOVERLAST

Tussen 22:30-7:30 uur dient geluidsoverlast te worden voorkomen.

 

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT

Teneinde het verblijf op Natuurlijk Glamping zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement wordt bij aankomst aan gasten verstrekt en kan, indien gewenst, voorafgaand aan de aankomst worden toegezonden. Overtreding van het betreffende reglement kan verwijdering van terrein tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de boekingskosten of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Natuurlijk Glamping behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen op het terrein. Tijdens het verblijf is het mogelijk dat onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) wordt uitgevoerd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding.

 

ALCOHOLISCHE DRANKEN/ROKEN

Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden op de eigen aangewezen plaats of op de aangewezen horecagelegenheden. Al onze accommodaties alsmede de openbare ruimtes houden we graag rookvrij.

 

OPEN VUUR / GAS

Open vuur zoals een vuurkorf of barbecue zijn niet toegestaan bij de accommodatie. Hiervoor zijn aangewezen plekken op het terrein. Meegebrachte kooktoestellen op gas mogen alleen worden gebruikt buiten de accommodatie.

 

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein.

 

KLACHTEN

Ondanks alle goede zorgen van Natuurlijk Glamping kunnen gerechtvaardigde klachten voorkomen. Deze klachten dienen ter plaatse te worden opgenomen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de hoofdboeker tot uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Natuurlijk Glamping via ons e-mailadres info@natuurlijkglamping.nl

 

AANSPRAKELIJKHEID

Natuurlijk Glamping stelt zich niet aansprakelijk voor letsel, schade, vermissing of diefstal in wat voor vorm of omvang dan ook. Een ieder is in alle opzichten voor eigen rekening en risico op het terrein.

 

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen gedaan bij Natuurlijk Glamping. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

 

PRIVACY EN COOKIES

We hebben bepaalde voorwaarden opgesteld betreft privacy en cookies. Je kunt ons Privacy Statement en ons Cookie Statement nalezen op de website.

 

(JURIDISCHE) INFORMATIE

Natuurlijk Glamping

Groenewoudse Weg 71

3896 LS Zeewolde

 

Telefoon : 088 – 099 2 099

 

KVK-nummer: 69722315

BTW-nummer: NL 8579.84.019.B01